Svenska DataNätverket är en av Sveriges ledande företag när det gäller installation och service av datanät, telenät och fiber och elinstallationer. Vi har nått dit vi är idag tack vare att vi har många nöjda, och ständigt återkommande kunder. Det har vi fått genom hög kvalitet och stort kunnande.

Företaget använder sig uteslutande av marknadens främsta produkter.

I takt med att allt högre dataöverföringshastigheter har kraven på tillförlitliga kabelsystem ökat enormt. Därför är Svenska DataNätVerkets tjänster och produkter mycket efterfrågade idag. Så har det varit sedan starten 1989.

Svenska DataNätVerket lägger stor vikt på att följa vår kvalitétsplan och miljöpolicy. Vi mäter och utvärderar ständigt våra produkter och tjänster så att högsta möjliga kundtillfredsställelse kan uppnås. Alla våra leverantörer använder ISO 9000 godkända material.

Svenska DataNätVerket ger återkommande kunder ett fast pris per uttagsplats. Detta gör det lättare för våra kunder att få en snabb uppfattning om vad installationen kommer att kosta.