Kameraövervakning ditt skydd

Kundanpassade lösningar för specifika kundbehov. Olika behov kräver olika lösningar och komponenter. Exempelvis är en butiks förutsättningar inte detsamma som i en taxibil, däremot har kunden samma behov .

Våra lösningar är noggrant utprovade ge bästa resultat och innefattar ett flertal olika komponenter såsom kameror, DVR och monteringsutrustning

Kravet på tillstånd eller anmälan gäller endast sådan övervakning som sker med kameror som kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Utanför reglerna faller alltså övervakning av slutna områden inom företag, processövervakning, i hemmet osv.

I de nya reglerna ges möjlighet för butiker och post att utan tillstånd sätta upp och använda övervakningskameror. En anmälan fordras dock alltid.