En optimal lösning av Era behov

Svenska DataNätVerket erbjuder utifrån Era behov av kabelsystem eller kameraövervakning att utföra totalentreprenader eller förstudier och projektering.

Utifrån en behovsanalys ta fram alla handlingar, produkter och installationsåtgärder för ett komplett strukturerat kabelsystem, länk, telefonväxel eller kameraövervakningssystem.