Att säkerhetsställa en installation

Vid nyinstallerade anläggningar lämnas testresultat av godkänt mätinstrument, planritning och registrering enligt svensk standard 4551200 (01) samt både entreprenadgaranti och systemgaranti på utförd installation.

Svenska DataNätverket är certifierade installatörer av AMP, ECS, Corning, Comscope, 3M, med flera.