Kommunicera med ljus

Framtida krav på bredband i länkar inom, mellan fastigheter och till och med ända fram till användaren gör att fiberkabel är allt vanligare i fastighetsnäten.

Svenska DataNätVerket har i samtliga våra system färdiga lösningar för alla typer av fiberinstallationer, blåsfiber, Fiber to the home (desk) mm.

Installatörerna är certifierade, våra arbetsmetoder och verktyg uppdateras kontinuerligt.

Vi samarbetar med STOKAB både som leverantör och beställare.