Projektering

Svenska DataNätVerket erbjuder utifrån Era behov av kabelsystem eller kameraövervakning att utföra totalentreprenader eller förstudier och projektering. Utifrån en behovsanalys tar vi fram alla handlingar, produkter och installationsåtgärder för ett komplett strukturerat kabelsystem, länk, eller kameraövervakningssystem.

Kontakta oss

Stockholm

Svenska DataNätVerket AB
Bryggarvägen 19
141 40 Huddinge

Telefon: 08-774 64 65

Malmö

Svenska DataNätVerket Syd AB
Krossverksgatan 5D
216 16 Limhamn

Telefon: 040-16 06 65

Göteborg

Svenska DataNätVerket Väst
Aminogatan 43
451 53 Mölndal

Telefon: 031-709 09 37