Wifi

Användning av trådlösa nät har ökat och blivit allt vanligare. Idag så tar vi för givet att vår bärbara dator och våra handhållna enheter såsom handscanners, mobiltelefoner och surfplattor kan kommunicera trådlöst och med snabb uppkoppling.

Detta komplement till det trådade, lokala nätverket kallas WiFi och används både i hemmet i dess enklaste form och som stora komplicerade system inom företag, skolor, butiker, lager eller som sk Hotspots på Tex flygplatser.

Svenska DataNätverket har stor erfarenhet och har sedan standarderna kom installerat och projekterat WiFi nät för små till medelstora anläggningar.

Även radiolänkar som bygger på samma teknik är vanligt förekommande för att förbinda olika byggnader där kabelinstallation inte är möjlig. Vi utför SiteSurveys, behovsanalyser, installationer och driftsättningar med Bl.a. produkter från Ubiquity.

Vi jobbar tätt tillsammans med specialister inom området och har i mycket stora projekt implementerat WiFi lösningar, Tex för skolor och myndigheter. Går du i tankar om att installera WiFi för din fastighet eller anläggning och behöver expertishjälp med att bedöma kostnader samt utföra installationen, kontakta oss så hjälper våra experter dig från början till slut. Hos oss kan du känna dig trygg.

Kontakta oss