Datanät

Svenska DataNätVerket projekterar och installerar strukturerade kabelsystem för framtiden samt anpassar näten efter Ert behov. Vi följer utvecklingen från främsta ledet gällande den snabba tekniska utvecklingen av standarder och nätverksprodukter. Tanken med ett fastighetsnätet är att det skall utgöra en lika naturlig del av byggnaden som till exempel elsystemet. Varje rum får tillgång till den kommunikation som behövs, oavsett om det rör sig om data, video, telefoni, eller annan kommunikation.

Kontakta oss

Funktion – Kommunikation 

Ett strukturerat kabelsystem av rätt kvalitet är grunden för fungerande kommunikation.

Svenska DataNätVerket levererar kompletta strukturerade kabelsystem/kommunikations lösningar från ledande tillverkare designade helt utifrån era behov, förutsättningar och krav.

Svenska DataNätVerket tar fram effektiva och anpassade lösningar för alla typer av verksamheter, företag och organisationer.

Våra lösningar designas alltid utifrån varje företags/verksamhets individuella behov med målsättning att uppnå en för verksamheten acceptabel pris-prestandanivå. Lösningen skall minimera risken för att nertider uppstår samtidigt som den skall avlasta och stödja verksamheten i alla dess behov för kommunikation. Dessutom ska den möta behovet idag – och en bra bit in i framtiden.

Ett nätverk utgör infrastrukturen i verksamheten. Rätt bandbredd till rätt resurs är en förutsättning för att all kommunikation ska fungera, oavsett verksamhet. Garanterad tillgänglighet och driftsäkerhet med bibehållen flexibilitet och framtidssäkerhet är de viktigaste parametrarna när vi designar och installerar strukturerade kabelsystem.