Kameraövervakning - Ditt skydd

Kundanpassade lösningar för specifika kundbehov. Olika behov kräver olika lösningar och komponenter. Exempelvis är en butiks förutsättningar inte detsamma som i en taxibil då miljöerna är annorlunda, däremot har kunden samma behov när denne vill skaffa ett kameraövervakningssystem.

Våra lösningar är noggrant utformade för att ge bästa resultat och innefattar ett flertal olika komponenter såsom kameror, DVR och monteringsutrustning. I installationsarbetet tar vi hänsyn till kundens förutsättningar och analyserar hur platsen för kameraövervakningssystemet ser ut, så att detta kan utformas för bästa möjliga resultat. Kravet på tillstånd eller anmälan gäller endast sådan övervakning som sker med kameror som kan riktas mot en plats dit allmänheten har tillträde. Utanför reglerna faller alltså övervakning av slutna områden inom företag, processövervakning, i hemmet osv.

Kontakta oss

Stockholm

Svenska DataNätVerket AB
Bryggarvägen 19
141 40 Huddinge

Telefon: 08-774 64 65

Malmö

Svenska DataNätVerket Syd AB
Krossverksgatan 5D
216 16 Limhamn

Telefon: 040-16 06 65

Göteborg

Svenska DataNätVerket Väst
Aminogatan 43
451 53 Mölndal

Telefon: 031-709 09 37